Охирин хабарҳо

Видеоролики муаррифии факултет

Видеоролики муаррифии факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Ин намунаи...

Кафедраи иқтисод ва идораи туризм

           Кафедраи иқтисод  ва  идораи  туризм ...

Кафедраи Молия ва қарз

              Кафедраи молия ва...

Омори сомона

 • Истифодабарандаҳо : 3000
 • Маводҳо : 32
 • Маводҳоро диданд : 81215

Фаъолияти кафедраи молия

        «Тасдиқ карда шуд»                                                                «Тасдиқ карда шуд»

  дар маҷлиси Шӯрои олимони                                                      дар маҷлиси кафедраи

  факултети молиявию иқтисодӣ,                                                  молия, суратмаҷлиси  №5

   суратмаҷлиси №7                                                                   аз _5_ ноябри соли 2014

                     аз 20-ноябри  соли 2014                                                              Мудири кафедраи молия

                    Декан __________Ф.С. Обидов                                                   _______ О.Ҳ. Давлатшоев

 

 

Ҳ И С О Б О Т И

кафедраи молия оид ба корҳои  илмӣ дар соли  2014

         Дар кафедраи молия дар соли 2014 12 нафар устодон ба корҳои таълимию тарбиявӣ ва методию илмӣ машғул буданд. Аз инҳо 1 доктори илм, профессор (синну соли миёна 70), 2 нафар номзади илм, дотсент (синну соли миёна 54), 2 нафар номзади илм, муаллими калон (синну соли миёна 41),  1 нафар муаллими калон (синну соли миёна 42) ва ассистентони беунвон-6 нафар (синну соли миёна 32). Синну соли миёнаи устодон дар кафедра 41 сол (аз ҷумла мардҳо-39 сол, занҳо – 46 сол) аст.

Дар соли 2014 ба ҳайси лаборанти кафедра Насриддинова М.Б. кор кардааст.

Ба кори илмӣ-тадқиқотӣ айни ҳол 12 нафар устодон, 5 нафар аспирантон фаъолият намуда истодаанд.

Мавзӯи асосии кори илмӣ-тадқиқотие, ки аз рӯи нақшаи илмӣ-тадқиқотӣ барои солҳои 2011-2015 тасдиқ карда шудааст «Масъалаҳои рушди бозори молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (роҳбари илмӣ: н.и.и., дотсент Давлатшоев О.Ҳ.) ном дорад. Масъала аз як мавзӯъ иборат буда, барои иҷрои он ҳамаи устодони кафедра сафарбар карда шуда буданд. Номи мавзӯъ «Масъалаҳои рушди бозори молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосиршавии (модернизатсияи) иқтисодиёт» мебошад, ки ба 13 қисм ҷудо карда шуда буд. Дар соли ҳисоботӣ 13 устоди кафедра доир ба мавзӯи илмии худ кор бурда истодаанд, ки ин мавзӯъҳо чунин мебошанд:

Қисми 1. Проблемаҳои танзими давлатии молиявии рушди соҳаҳои иқтисодиёт дар шароити муосиршавии (модернизатсияи) иқтисодиёт (Давлатшоев О.Ҳ.)

Марҳилаи 4. Самаранокии истифодаи олатҳои маъмурӣ ва иқтисодӣ дар низоми танзими давлатии молиявии рушди иқтисодиёти Тоҷикистон     

Қисми 2. Масъалаҳои рушди бозори молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муносибатҳои бозоргонӣ (Раҳимов З. А.)

Марҳилаи 4. Масъалаҳои рушди бозори хизматҳои факторингӣ. 

Қисми 3. Проблемаҳои такмили низоми андозситонӣ дар шароити таъмини устувори рушди босуботи иқтисодӣ           (Улуғхоҷаева Х.Р.)

Марҳилаи 4. Муайяннамоии гаронии андозҳо дар вилоятҳои Хатлону Суғд     

Қисми 4. Проблемаҳои устувории буҷети давлатӣ (Қаюмов С.Ш.)

Марҳилаи 4. Тартиби банақшагирии воридотҳои андозӣ аз он ҷумла андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз даромади шаҳрвандон, андоз аз фоида ва андоз аз замин  ва амволи ғайриманқул.         

Қисми 5. Муосиргардонии системаи андозбандӣ дар шароити рушди босуботи иқтисодии ҷумҳурӣ       (Ҷӯраева М.Н.)

Марҳилаи 4. Тартиби банақшагирии андозҳои умумиҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ.          

Қисми 8. Тадқиқи проблемаҳои ташаккулёбӣ ва рушди бозори маҳсулоти озуқавории гушт (чорводорӣ) дар ҶТ (Абдуллоев А.Х.)

Марҳилаи 4. Таҳлили нишондиҳандаҳои оморӣ, омӯхтани нишондиҳандаҳои оморӣ ва муқоисасозии он, робитаҳои корӣ байни Вазорату идораҳо.    

Қисми 9. Тадқиқи проблемаҳои қарзи давлатии ҶТ(Абдуллоев А.А.)

Марҳилаи 4. Қоида ва шартҳои гирифтани қарз аз ташкилотҳои молиявию қарзии давлатҳои хориҷӣ.        

Қисми 10. Масъалаҳо ва муаммоҳои буҷети маҳаллӣ (Муродов Ҷ.Қ.)

Марҳилаи 4. Тартиби банақшагирии воридотҳои андозӣ аз он ҷумла номгӯи андозҳои маҳаллӣ           

Қисми 11. Нақши андозҳо дар рушди иҷтимои-иқтисодии минтақаҳо (дар мисоли ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ) (Давлатов Д.С.)

Марҳилаи 4. Тавсифи ҳавасмандгардонии андозҳо ва таъсири он ба иқтисодиёти минтақаҳо (дар мисоли ноҳияҳои тобеӣ ҷумҳурӣ).        

Қисми 12.  Рушди хизматрасонии маориф дар шароити кофии таъмини молиявӣ (Қурбонова М.С.)

Марҳилаи 4. Тадқиқи баҳамалақамандии иқтисодиёт ва системаи маориф, таҳлили механизмҳои амалкунии ислоҳот дар системаи маориф ва зарурияти фаъолияти тиҷоратӣ дар муассисаҳои таълимӣ     

Қисми 13.  Усулҳои танзими андозӣ дар низоми комплекси агросаноатии ҶТ (Ҳусейнов М.Н.)

Марҳилаи 4. Омӯзиши таъсири андозҳо, низоми андоз дар минтақаҳои ҷумҳурӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ).         

Қисми 14. Мукаммалёбии механизми молиякунонии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа (дар маводи минтақаи Кӯлоби ҶТ)  (Сафаров П.Р. - аспирант)

Марҳилаи 2. Асосҳои назариявии  механизми молиякунонии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа.      

Қисми 15. Такмили механизмҳои молиявии танзими рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Ҳабибова Н.З. – аспирант)

Марҳилаи 1. Омӯзиши асосҳои назариявии механизмҳои молиявии танзими рушди соҳибкорӣ.           

 

Устодони кафедра дар конфронсҳои байналхалқӣ, ҷумҳуриявӣ, донишгоҳӣ бо маърӯзаҳои худ баромад карданд, инчунин роҳбарии илмии на камтар аз ду донишҷӯро  ба зимма доштанд. Умуман, корҳои илмии устодони кафедра дар соли  2014 чунин аст:

Китоби дарсӣ:

 1. Раҳимов З.А., Ҷӯраев Ш.Ҷ., Абдуллоев А.Х. Китоби дарсӣ, Бозори коғазҳои қиматнок ва биржаи фондӣ [Матн] З.А. Раҳимов, Ҷ.Ш. Ҷураев, А.Х. Абдуллоев // Душанбе, Матбааи ДМТ, соли 2014  дар ҳaҷми 267 саҳифа.

 

Васоити таълимӣ:

 1. Улуғхоҷаева Х.Р., Раҳматов С.М., Пирова М.А. Китоби дарсӣ Андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) [Матн] Х.Р.Улуғхоҷаева, С.М.Раҳматов, М.А. Пирова // Душанбе, Ҳоҷӣ Ҳасан, соли 2014 дар ҳаҷми 195 саҳифа.

 

Мақолаҳо:

 1. Давлатшоев О.Ҳ., Ҳабибова Н.З. Бозори молиявӣ ва масъалаҳои батанзимдарории он [Матн] О.Ҳ.Давлатшоев, Н.З. Ҳабибова //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Дигаргунсозиҳои механизми молиявию қарзӣ ва нақши он дар таъмини рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (23-25 ноябри соли 2013). Душанбе, Матбаа, 2013, саҳ. 62-66.
  1. Давлатшоев О.Ҳ., Ҳабибова Н.З. Ташкилоти худтанзимкунанда ва мавқеи онҳо дар бозори молиявӣ [Матн] О.Ҳ.Давлатшоев, Н.З. Ҳабибова //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Самтҳо, натиҷаҳо ва муаммоҳои такмили низоми низоми молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони муосир» бахшида ба «Рӯзи кормандони мақомоти молия» (7 декабри соли 2013). Душанбе, Эр-граф, соли 2014, саҳ. 111-118.
  2. Давлатшоев О.Ҳ. Таърихи пайдоиши пул ва мафҳуми молия. [Матн] О.Ҳ.Давлатшоев //Маҷаллаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Молия ва ҳисобдорӣ, №8(94), августи 2014, саҳ.31-33.
  3. Қаюмов С.Ш., Давлатов Д.С. Нақши вазифаи ҳавасмандгардони андоз дар низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] Қаюмов С.Ш., Давлатов Д.С. //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Дигаргунсозиҳои механизми молиявию қарзӣ ва нақши он дар таъмини рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (23-25 ноябри соли 2013). Душанбе, Матбаа, 2013, саҳ. 97-101.
  4. Қаюмов С.Ш., Давлатов Д.С., Сайдалиев Ш. Зарурият ва моҳияти назорати андозӣ дар низоми андози ҶТ [Матн] С.Ш. Қаюмов, Д.С. Давлатов, Ш. Сайдаллиев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15-уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 80-86.
  5. Ҷураева М.Н., Хусейнов М.Н., Муродов Ҷ.Қ., Қурбонова М.С. Тахлили корхонаҳои хурд ва миёна дар рушди озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] М.Н. Ҷураева, М.Н. Хусейнов, Ҷ.Қ. Муродов, М.С. Қурбонова //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои такмилдиҳии таҳлил ва аудит дар шароити иқтисодиёти бисёрзинагӣ ва гузариш ба стандартҳои байналилалӣ» (30-31 октябри соли 2013). Душанбе, Матбааи ДМТ, саҳ. 268-270.
  6. Ҷураева М.Н., Муродов Ҷ.Қ., Қурбонова М.С. Нақши буҷети давлатӣ дар баландбардории иқтисодиёти мамлакат [Матн] М.Н. Ҷураева, Ҷ.Қ. Муродов, М.С. Қурбонова //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15-уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 295-297.
  7. Муродов Ҷ.Қ., Қурбонова М.С. Тараққиёти корхонаҳо ва рушди озуқаворӣ дар [Матн] Ҷ.Қ. Муродов, М.С. Қурбонова  //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Дигаргунсозиҳои механизми молиявию қарзӣ ва нақши он дар таъмини рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (23-25 ноябри соли 2013). Душанбе, Матбаа, 2013, саҳ. 111-113.
  8. Хусейнов М.Н. Сущность, принципы и факторы территориальной организации сельскохозяйственного производства [Матн] М.Н. Хусейнов //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Дигаргунсозиҳои механизми молиявию қарзӣ ва нақши он дар таъмини рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (23-25 ноябри соли 2013). Душанбе, Матбаа, 2013, саҳ. 297-310.
  9. Хусейнов М.Н. Тараққиёти иқтисодӣ дар рушди сиёсати иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] М.Н. Хусейнов //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои такмилдиҳии таҳлил ва аудит дар шароити иқтисодиёти бисёрзинагӣ ва гузариш ба стандартҳои байналилалӣ» (30-31 октябри соли 2013). Душанбе, Матбааи ДМТ, саҳ. 263-265.
  10. Ҳусайнов М.Н., Розиев Д.А.  Ташаккулёбӣ ва рушди фаъолияти суғуртавӣ дар Чумҳурии Тоҷикистон [Матн] М.Н. Ҳусайнов, Д.А. Розиев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15-уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 169-177.
  11. Абдуллоев А.А.  Типы предпринимательства в селском хозяйстве Республики Таджикистан [Матн] А.А. Абдуллоев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15-уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 6-9.
  12. Розиев Д.А. Проблемаҳои идоракунии қарзи берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] Д.А. Розиев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Дигаргунсозиҳои механизми молиявию қарзӣ ва нақши он дар таъмини рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (23-25 ноябри соли 2013). Душанбе, Матбаа, 2013, саҳ. 172-177.
  13. Валиев Ф.Х. Сельское хозяйство региона как основа функционирования агропродовольственного рынка [Матн] Ф.Х. Валиев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15-уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 87-93.
   1. Зубайдов Ҷ.И., Иброҳимов Т.А. Таъсири иқлими сармоягузорӣ ба ҷалби сармоягузориҳои дохилӣ ва хориҷӣ дар ҶТ [Матн] Ҷ.И. Зубайдов, Т.А. Иброҳимов //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Рушди соҳибкории хурд ва миёна дар иқтисодиёти ҶТ: тамоюл ва муаммоҳо». Душанбе, Ахмедов Рӯзӣ, соли 2014, саҳ. 224-233.
   2. Обидов Ф.С., Турсунова М. Роль и значение АПК в обеспечение продовольственной безопасности.  [Матн] Вестник ТНУ №2/10(152), стр.63-68
 1. Давлатшоев О.Ҳ. Ҳаёт ва фаъолияти илмию омӯзгории Раҳимов Зикрулло Ашурович [Матн] О.Ҳ.Давлатшоев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15- уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 3-5.
 2. Давлатшоев О.Ҳ. Нақши бозори коғазҳои қиматнок дар рушди бозори молиявӣ [Матн] О.Ҳ.Давлатшоев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15- уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 17-20.
 3. Давлатшоев О.Ҳ., Сайдалиев Ш. Принсипҳо ва нақши менеҷменти молиявӣ [Матн] О.Ҳ. Давлатшоев, Ш. Сайдалиев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15- уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 20-26.
 1. Давлатшоев О.Х., Хабибова Н.З. Стратегия развития бюджетно-налоговых отношений на современнном этапе [Текст]  О.Х.Давлатшоев, Н.З. Хабибова //Кишоварз Таджикский аграрный университет №2/3(135), 2014г., стр.30-32.
 2. Давлатшоев О.Х., Хабибова Н.З. Стратегия развития бюджетно-налоговых отношений на современнном этапе [Текст]  О.Х.Давлатшоев, Н.З. Хабибова //Вестник ТНУ №1(61), 2014г., стр.72-74.
 3. Раҳимов З.А., Абдуллоев А.Х., Давлатов Д.С. Сущность и структура продовольственного рынка [Текст] З.А. Раҳимов, А.Х. Абдуллоев,  Д.С.  Давлатов //Вестник ТНУ №2/3(135), 2014г., стр.21-26.
 4. Раҳимов З.А., Абдуллоев А.Х., Давлатов Д.С. Продовольственное обеспечение страны и регулирование рынка продовольствия [Текст] З.А. Раҳимов, А.Х. Абдуллоев,  Д.С.  Давлатов //Вестник ТНУ №2/4(138), 2014г., стр.3-8.
 5. Раҳимов З.А., Абдуллоев А.Х., Муродов Ҷ.Қ. Аҳамияти пасандозҳои пулӣ ва нақши он дар пешбурди иқтисодиёт [Матн] З.А. Раҳимов, А.Х. Абдуллоев, Ҷ.Қ. Муродов //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15- уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 64-67.
 6. Раҳимов З.А., Абдуллоев А.Х.,  Сиёсати молиявии давлатӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ [Матн] З.А. Раҳимов, А.Х. Абдуллоев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15- уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 68-71.
 7. Раҳимов З.А., Абдуллоев А.Х. Нақш ва мавқеи илм дар бахши кишоварзӣ [Матн] З.А. Раҳимов, А.Х. Абдуллоев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15- уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 71-75.
 8. Раҳимов З.А., Абдуллоев А.Х. Чорводорӣ ва мавқеи он дар рушди соҳаи кишоварзӣ [Матн] З.А. Раҳимов, А.Х. Абдуллоев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15- уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 76-80.
 9. Раҳимов З.А., Абдуллоев А.Х. Намуди асбобҳои молиявӣ ва нақши он дар бозори молия [Матн] З.А. Раҳимов, А.Х. Абдуллоев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15- уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 328-331.
 10. Раҳимов З.А., Абдуллоев А.Х. Буҷети давлатӣ ва нақши он дар рушди комплекси агросаноатӣ [Матн] З.А. Раҳимов, А.Х. Абдуллоев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15- уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 331-339.
 11. Улугходжаева Х.Р. Основные тенденции формирования налоговой политики Таджикистана в переходный период к рыночной экономики [Текст] Х.Р. Улугходжаева //Вестник ТНУ №2/3 (111), 2013г., стр.286-289.
 12. Улугходжаева Х.Р. Сущность налоговой политики, ее качественные характеристики, социально экономическая значимость [Текст] Х.Р. Улугходжаева //Вестник ТНУ №2/5 (117), 2013г., стр.156-160.
 13. Улугходжаева Х.Р., Вахобова Ф. История развития НДС [Матн] Х.Р. Улугходжаева, Ф. Вахобова // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15- уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 126-130.
 1. Давлатов Д.С. Развитие стимулирующей функции налоговой системы [Текст] Д.С. Давлатов //Вестник ТНУ №2/5 (117), 2013г., стр.60-63.
 2. Давлатов Д.С. Роль налоговой политики государства в регулировании экономических процессов [Текст] Д.С. Давлатов //Вестник ТНУ №2/6 (120), 2013г., стр.14-18.
 1. Муродов Ҷ.Қ., Абдуллоев А.Х. Рушди маблағгузорӣ ба комплекси кишоварзию саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] Ҷ.Қ. Муродов, А.Х. Абдуллоев //Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Мукаммалёбии механизмҳои молиявию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири иқтисодӣ» бахшида ба 70 -солагии профессори кафедраи молияи ДМТ Раҳимов З. А. (15- уми феврали соли 2014). Душанбе, Матбааи ДМТ, 2014, саҳ. 298-299.
 1. Валиев Ф.Х. Особенности организации и функционирования агропродовольственного комплекса в составе национальной экономики Таджикистана [Текст] Ф.Х. Валиев //Вестник ТНУ №2/3 (135), 2014г., стр.66-70.

 

Дар таърихи 17-уми марти соли 2014 аз рӯи ихтисоси 08.00.01- «Назарияи иқтисодӣ (назарияи умумии иқтисодӣ)» дар шӯрои диссертатсионии Д 737.009.01, ки дар назди  Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мебошад, рисолаи доктории Улуғхоҷаева Х.Р. дар мавзӯи «Основные тенденции формирования налоговой политики Таджикистана в переходный период: теория и практика» ҳимоя карда шуд.

Дар заминаи кафедраи молия маҳфили «Молиячиёни ҷавон» амал мекунад, ки тибқи нақшаи он, дар соли ҷорӣ 8 маҳфил бо иштироки ҳамаи устодони кафедра ва донишҷӯёни фаъоли факултет баргузор гардид. Аъзоёни маҳфил дар олимпиадаи донишгоҳӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. Донишҷӯи курси 5-уми ихтисоси 25010400-молия ва қарз Саидов С.М. аз фанни химия дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ҷои дуюмро ишғол намуд.

Донишҷӯи курси 4-уми ихтисоси 25010400-молия ва қарз Наимов Мирқурбон дар озмуни ҷумҳуриявии телевизионии «Бозёфт» иштирок намуда, ҷои аввалро соҳиб гашт. Инчунин, моҳи апрели соли ҷорӣ дар озмуни ҷумҳуриявии наврасон ва ҷавонони ихтироъкор, ки бахшида ба 90-солагии шаҳри Душанбе баргузор гардид, сазовори ҷои аввал гардид. Наимов М. моҳи майи соли равон дар озмуни ҷумҳуриявии «Навовари беҳтарин», ки аз ҷониби Вазорати мориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар байни 40 мактаби олӣ дар бахшҳои гуманитарӣ ва табиӣ гузаронида шуд, соҳиби ҷои дуюм гашт. Ҳамчунин, мазкур дар давоми сол боз ба 4 шаҳодатномаи Маркази миллии патенту иттилоотии назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиб гардид.

Донишҷӯи курси 5-уми ихтисоси 25010400- молия ва қарз Кучаров Муҳаммад дар олимпиадаи донишгоҳ аз фанни забони немисӣ сазовори ҷои аввал гардид.

Дар конфренсияи илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки бахшида ба «Ҳафтаи илм», ки аз 15 то 20.04.2014 дар ДМТ баргузор гардид, дар кори он 13-устод, 3- аспирант: Сафаров П., Ҳабибова З., Валиев Ф., 21- донишҷӯ иштирок ва баромад намуданд.

 

Мавзӯъҳои маърӯзаҳои устодони кафедраи молия, ки дар конференсияи апрелӣ бахшида ба «Ҳафтаи илм» аз 15 то 20.04.2014 дар ДМТ баргузор гардид.

 

 1. Нақши бозори коғазҳои қиматнок дар рушди бозори молиявӣ

                                            Маърӯзаи н.и.и., дотсент Давлатшоев О.Ҳ.

 1. Принсипҳои худмаблағгузорӣ ва моҳияти он.

                                              Маърӯзаи: д.и.и., профессор Раҳимов З.А.

 1. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

                                         Докладчик: к.э.н., доцент Улугходжаева Х.Р.

 1. Андоз аз воситаҳои нақлиёт, тартиби ҳисоби он дар амалия.

                                                  Маърӯзаи асс. Давлатов Д.С.

 1. Вазъи бозори суғуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

                                        Маърӯзаи асс. Ҳусейнов М.Н.

 1. Муносибатҳои байнибуҷетӣ ва рушди он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

        Маърӯзаи асс. Муродов Ҷ.Қ.

 1. Худмаблағгузорӣ ва мавқеи он дар иқтисодиёт.

                               Маърӯзаи н.и.и., асс. Абдуллоев А.Х.,

 1. Намудҳои таваккал дар фаъолияти соҳибкорӣ ва суғуртакунонии онҳо.

                    Маърӯзаи асс. Қурбонова М.С.

 1. Регулирование  устойчивого  развития  аграрного Производства Республики  Таджикистан.

                                    Докладчик: с/п. Ҷураева М.Н

 1.  Нақши сармоягузории хориҷӣ дар рушди соҳибкории хурд ва миёна дар Тоҷикистон.

                                     Маърӯзаи асс. Розиев Д.А.

 1.  Развитие лизинга как эффективная форма деятельности предпринимательство в сельском хозяйстве Таджикистана.

                                          Маърӯзаи асс. Абдуллоев А.А.

 1.  Муаммоҳои даромадҳои буҷетии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

                                    Маърӯзаи м/к. Қаюмов С.Ш.

 

Донишҷӯён низ бо роҳбарии устодони кафедра ба корҳои илмӣ ҷалб карда шудаанд. Онҳо дар конференсияи умумидонишгоҳӣ баромад намуданд (21 нафар).

 

1.  Таърихи пайдоиши пул ва ташаккули молия дар мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳон.

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 2-юми ихтисоси 25010400- молия ва қарз гур «Г»  Холов Худойқул.

Роҳбари илмӣ: н.и.и., дотсент. Давлатшоев О.Ҳ.

2. Нақши ташкилотҳои байналхалқии молиявӣ дар рушди иқтисодиёти Тоҷикистон

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 4-уми ихтисоси 25010400- молия ва қарз, Ҷаҳоншо Саъдизода

Роҳбари илмӣ: н.и.и., дотсент. Давлатшоев О.Ҳ.

3.  Андоз аз воситаҳои нақлиёт ва тарзи ҳисоб намудани он.

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 4-уми ихтисоси 25010400- молия ва қарз,  Кишварзода Манучеҳр.

Роҳбари илмӣ: асс. Давлатов Д.С.

4.  Низоми махсуси андозбандӣ дар системаи андози ҶТ. 

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 5-уми ихтисоси 25010400- молия ва қарз. Сабриддини Сафовутдин.

Роҳбари илмӣ: асс. Давлатов Д.С.

5. Сармоягузориҳои Чин бо Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 4-уми ихтисоси 25010400- молия ва қарз Сафармади Саид.

Роҳбари илмӣ: н.и.и., м/к  Қаюмов С.Ш.

6. Андоз аз фоида ва муаммоҳои он дар шароити имрӯза.

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 4-уми ихтисоси 25010400- молия ва қарз Самадов Содирҷон.

Роҳбари илмӣ: н.и.и., м/к  Қаюмов С.Ш.

7. Ташаккулёбӣ ва рушди суғуртаи тиббӣ дар ҶТ.

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси 25010400- молия ва қарз: Ҳайдаров Шуҳрат.

Роҳбари илмӣ: асс. Ҳусайнов М.Н.,

8. Нақши низоми молиявӣ дар ҳалли вазифаҳои давлат ва маҳал

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси 25010400- молия ва қарз Мирзоев Сорбон.

Роҳбари илмӣ: асс. Ҳусайнов М.Н.,

9. Ҷабҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии соҳаи гидроэнергетика

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 2-юми ихтисоси 25010403- андоз ва андозбандӣ  Икромов Сӯҳроб.

Роҳбари илмӣ: асс. Абдуллоев А.А

10. Молияи фондҳои мақсадноки давлатӣ, моҳият ва хусусияти ташкили онҳо.

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 2-юми ихтисоси 25010403- андоз ва андозбандӣ,  Аламхонова К.

Роҳбари илмӣ: ассистент, Абдуллоев А.А

11.  Нақши молия маҳаллӣ дар баландбардории рушди иқтисодиёти минтақавӣ.

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси 25010400- молия ва қарз Хоҷаев Ҷонмуҳаммад..

Роҳбари илмӣ: ассистент Абдуллоев А.Х.

12.  Низоми махсуси андозбандӣ барои соҳибкороне,ки фаъолияташонро тибқи патент ба роҳ мемонанд.

           Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 2-юми ихтисоси 25010403- андоз ва андозбандӣ Маҷидов Некрӯз.

         Роҳбари илмӣ: ассистент Абдуллоев А.Х.

13.   Таҳлили рушди бозори коғазҳои қимматнок дар ҶТ.

          Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 5-уми ихтисоси 25010400- молия ва қарз, Икромов Фазлиддин.

  Роҳбари илмӣ: м/к. Ҷӯраева М.Н

 14.   Андоз аз даромади шахсони воқеъӣ ва тартиби ҳисоби он дар баъзе мамлакатҳои хориҷӣ. 

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 4-уми ихтисоси 25010400- молия ва қарз, Дадабоев Сӯҳроб.

Роҳбари илмӣ: м/к. Ҷӯраева М.Н

  15.  Давраҳои пайдоиш ва рушди суғурта.

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 1-уми ихтисоси 25010404- суғурта, Солиев Ҷ.

Роҳбари илмӣ: Қурбонова М

  16.   Низоми молияи давлати ҶТ.

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси 25010400- молия ва қарз, Мирзоев Меҳроҷ.

Роҳбари илмӣ: Қурбонова М

  17.  Зарурият ва пайдоиши илми молия

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 1-уми ихтисоси 25010401- молия ва қарз г. англисӣ, Раҷабова С.

Роҳбари илмӣ:  Муродов Ҷ

  18. Ташаккул ва рушди низоми андозбандӣ дар ҶТ

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 1-уми ихтисоси 25010401- молия ва қарз г. англиси, Муҳаммад Алӣ.

Роҳбари илмӣ:  Муродов Ҷ

  19.  Муаммоҳои даромад ва хароҷотҳои буҷети маҳалли ҶТ

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси 25010400- молия ва қарз, Кадофӣ .

Роҳбари илмӣ:  д.и.и., проф Раҳимов З.А

   20.  Ислоҳоти андозӣ дар мукамалёбии иқтисодиёти ҷумҳурӣ.

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 2-юми ихтисоси 25010404- суғурта, Шоев Шаҳбоз.

Роҳбари илмӣ:  н.и.и., дотс Улуғхоҷаева Х.Р

   21.  Нақши сармоягузории хориҷӣ дар рушди соҳибкории хурд вам иёна дар ҶТ.

Маърӯзачӣ: донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси 25010301- иқтисодиёти ҷаҳон, Пираков Абдулло.

Роҳбари илмӣ:  асс. Розиев Д.

 

ХУЛОСАҲОИ ИЛМИИ КАФЕДРА:

 • Агар аз ҳолати ҳозираи бозори коғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан кунем, ҳоло он ташаккул наёфтааст. Ҷалби сармоягузорӣ ба сектори ҳақиқӣ нисбатан заиф мондааст. Доираи фаъолияти иштирокчиёни бозор барои гирифтани даромади аввала нигаронида шудааст, ҳавасмандии маблағгузориҳои дарозмуддат вуҷуд надорад. Дар бозор сармоягузорҳои ниҳодӣ фаъол набуда, доираи маҳдуди иштирокчиён танҳо байни худ муомилот менамоянд. Заминаи меъёрию ҳуқуқии вазифаронии бозори фондӣ заиф аст.
 • Айни замон барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон модели мавҷудаи ташкил ва танзими бозори молиявӣ мувофиқат наменамояд. Ба мақомоти танзими давлатии бозори коғазҳои қиматнок Вазорати молия, Бонки миллӣ ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дохил мешаванд. Танзими ғайридавлатӣ аз ҷониби ташкилотҳои худтанзимкунанда сурат намегирад, чунки онҳо амал намекунанд.
 • Камбудии пешниҳоди хадамоти ҳавасмандкунандаи суғуртавӣ, имиҷи пасти ширкатҳо ва нобоварии истеъмолкунанда, сатҳи пасти даромади истеъмолкунандаи хадамоти суғурта дар бозори суғуртаи кишвар ҳис карда мешавад. Ташкилотҳои суғуртавӣ яке аз иштирокчиёни фаъоли бозори молиявӣ мебошанд, аммо дар ҷумҳурӣ саҳми онҳо дар рушди босуботи иқтисодӣ назаррас намебошад.
 • Дар сиёсати молиявию буҷетии кишвар рух додани тағйиротҳои босуръати андозии гуногун сабаби пайдоиши муаммоҳои гаронии таъсири андозҳо ба рушди соҳибкорӣ, кам шудани манбаи андозбандӣ ва заифии рушди иқтисодӣ шуда метавонад.
 • Сифати муҳими низоми ҳозираи хоҷагии ҷаҳонӣ ин – табдилёбии давлат ба субъекти тавонои фаъолияти иқтисодӣ мебошад. Аз ин рӯ, дар шароите, ки дар ҷумҳурӣ раванди шакливазкунии ҳамаи соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷамъият идома дорад, истифодаи назария ва амалияи дигар мамлакатҳо оид ба танзими иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо аз манфиат дур нест. Дар ин шароит таҷрибаи хориҷии таъсири мақомоти давлатии ҳокимият ба ташаккулёбии заминаи молиявии минтақаҳо диққатҷалбкунанда мебошад.

Дар ин самтҳо тадқиқотҳо гузаронида шуда, як қатор чорабиниҳо барпо гардида, дар маърӯзаҳои илмӣ, фишурдаи маърӯзаҳо, мақолаҳо ва монографияи аъзоёни кафедра таҷассуми худро ёфтааст. Ҳар як мутахассиси соҳаи молиявӣ бояд моҳият, зарурият ва тарзи муносибати самаранокро дар бозори молиявӣ омӯзад, онро дарк намояд, ва мавриди амал қарор дода тавонад. Янчанд натиҷаҳои таҳқиқоти мавзӯи илмии кафедра дар шакли фишурдаву мақолаҳо барои омӯзиш ба аспирантону унвонҷӯён ва донишҷӯёни макотиби олии мамлакат пешниҳод шудааст.

 

Кафедраи молия дар фарҷоми фаъолияти илмии солона чунин тавсияҳои  мушаххасро пешниҳод менамояд:

ü Дар марҳилаи таҷдиди амиқи сохторӣ баландбардории нақши давлат дар танзими бозори фондӣ зарур аст. Аммо баландбардории нақши давлат дар ташкили ифрасохтори танзимӣ зиёдатӣ набуда, балки дар сохтмони марҳилавии бозор ба ҷомеаи касбӣ, ҳавасмандии рушд ва ташаккули самти он ба сармоягузории сектори ҳақиқӣ мебошад. Кори танзимкунандагон бояд тобеи ҳадафҳои рушди босуботи иқтисодӣ бо воситаи бозори коғазҳои қиматнок бошад. Натиҷаи ниҳоии ин фаъолият бояд адади ҷалби сармоягузорӣ бо ёрии бозори коғазҳои қиматнок дар сектори ҳақиқии иқтисодиёт бошад;

ü Ташкили  сохтори ғайридавлатии танзимӣ ва додани қисми вазифаҳо ба он барои Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюли ногузир мебошад. Қисми вазифаҳои асосӣ ба монанди иҷозатномадиҳӣ, назорат, танзими касбияти иштирокчиён, мумкин ва зарур аст, ки ба ташкилотҳои худтанзимкунанда, биржаҳо, иштирокчиёни гуногуни бозор дода шаванд. Аммо барои иҷрои ин вазифаҳо омодасозии кадрҳои баландихтисос ва соҳиби таҷрибаи амалиявӣ заруранд. Худтанзимӣ – яке аз зинаи олии тамаддуни бозор аст. Агар худи иштирокчиён фаҳманд, ки барои такмили меъёр ва қоидаҳои танзим дар якҷоягӣ ҷидду ҷаҳд намудан лозим аст, агар онҳо барои ҷорӣ намудани тартибот, шаффофӣ ва қонуниятии амалҳо ҳавасманд бошанд, ин маънои онро дорад, ки сатҳи фаҳмиши иштирокчиёни бозор ба нуқтае расидааст, ки метавон аз рушди он сухан кард;

ü Ташкилотҳои худтанзимии бозори коғазҳои қиматнок ба давлат ҳамчун такягоҳ, ҳамчун шарики боэътимод, ҷиҳати мукаммалнамоии иқтисоди бозорӣ заруранд. Самаранокии ташкилотҳои худтанзимкунанда аз тавонистани баинобатгирӣ ва инъикоси манфиатҳои ҷомеаи иштирокчиёни бозор вобаста аст. Ҳадафи ташкилотҳои худтанзимкунанда бояд аз он иборат бошад, ки дар бозор танҳо иштирокчиёни муносиб ва ботамаддун фаъолият намоянд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муаяйн намудани доираи фаъолияти ташкилотҳои худтанзимкунанда ба тасвиб расидани санадҳои меъёрии алоҳидаро тақозо менамояд;

ü Дар замони ҳозира, дар баробари ислоҳоти танзими бозори молиявӣ ҳамчунин, тағйиротҳои ташкилӣ, ба монанди тадбиқ намудани стратегияи банақшагирӣ зарур аст;

ü Такмили барномаи рушди бозори молиявии миллӣ муҳим буда, дар доираи ин барнома бояд низоми танзими давлатии бозори молиявӣ дар маҷмӯъ, инчунин тақсимоти вазифаҳо аз рӯи ин раванд ҷорӣ карда шавад. Ин ҳолат метавонад, то як андоза аз ҷониби сармоягузорони ватанӣ бовариро ба олатҳои молиявии миллӣ пайдо намояд.

ü Яке аз дигар самтҳои мукаммалёбии танзими низоми молиявӣ – сохтани қонунгузории нави сифатнок дар соҳаи сармоягузорӣ, бозори молиявӣ ва хизматрасонии молиявӣ мебошад.

 

Соли 2014, кафедра бо маҷалаи Молия ва ҳисобдории Вазорати молияи ҶТ, кафедраи молияи Донишкадаи молиявию иқтисодии Тоҷикистон, кафедраи молияи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва як қатор мактабҳои олии дигар муносибатҳои мустақилонаи илмӣ барқарор намудааст. Кормандони ин кафедраҳо дар коркарди самтҳои асосии проблемаи кафедра ҳамкорӣ карда истодаанд.

 

Ҳисоботи илмии кафедраи молия барои соли 2014 дар ҷадвалҳо

Ҷадвали 1

Шумораи устодон ва кормандони илмии кафедраи молия, ки дар корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ширкат меварзанд

Кафедраи молия

Шумораи умумии устодон

Шумораи устодон, ки дар КИТ иштирок мекунанд

Докторони илм, профессорон

Номзадони илм, дотсентон

Синну соли миёнаи устодон

мард

зан

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

молия

 

13

 

13

 

1

 

2

 

39

 

46

 

Дар маҷмӯъ:

13

13

1

2

39

46

 

Миқдори самт ва мавзӯъҳои илмӣ

Ҷадвали №2

Кафедраи молия

Самт

Масоил

Мавзӯъ

 

1

2

3

4

5

1.

 

Молия

 

-

 

1

 

1

 

Дар маҷмӯъ:

-

1

1

 

Нашри маводи илмӣ-методии ҳайати профессорону устодон ва кормандони илмии кафедраи молия дар соли 2014

Ҷадвали №3

Кафедра

Монографияҳо

Китоби дарсӣ

Воситаи таълимӣ

Дастури методӣ

Мақола

Фишурда

Ҳамагӣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

молия

-

1

1

 

-

 

36

 

-

 

36

Дар маҷмӯъ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Миқдори конфронсҳои илмие, ки дар кафедраи молия

дар соли 2014 гузаронида шудаанд.

Ҷадвали №5

Кафедра

Байналмилалӣ

Ҷумҳуриявӣ

Донишгоҳӣ

1

2

3

4

5

1.

 

молия

 

-

 

1

 

1

 

 

Дар маҷмӯъ:

-

1

1

 

Шумораи аспирантон аз руи ихтисос

Ҷадвали №6

Ихтисос

 

 

 

То 1 январи соли 2015

То 1 ноябри соли 2014

Ҳамагӣ

Аз он ҷумла

Ҳамагӣ

Аз он ҷумла

рӯзона

ғоибона

Рӯзона

ғоибона

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

молия ва қарз

7

5

2

7

5

2

Дар маҷмӯъ:

7

5

5

7

5

2

                 

 

Миқдори рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ, ки дар пояи кафедраи молия дар соли 2014 дифоъ карда шудаанд

Ҷадвали 7.

Кафедра

Рисолаи докторӣ

Рисолаи номзадӣ

 

 

Ному насаб

Соҳаи илм

Шифри ихтисос

Ному насаб

Соҳаи илм

Шифри ихтисос

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

молия

Улуғхоҷаева Х.Р.

иқтисодӣ

08.00.01

-

-

-

Дар маҷмӯъ:

1

1

1

-

-

-

 

Миқдори корҳои илмӣ, ки дар истеҳсолот ва ҷараёни

таълим дар соли 2014 ҷорӣ карда шуданд

Ҷадвали №8

Кафедра

Миқдори корҳои дар соҳаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ

Миқдори корҳои дар ҷараёни таълим ҷоришуда

Миқдори корҳои дар ҷараёни илм ҷоришуда

Миқдори корҳои дипломӣ

1

2

3

4

5

6

1

молия

-

5

2

45

Дар маҷмӯъ:

-

5

2

45

Миқдори маърӯзаҳое, ки устодони кафедраи молия дар

конфронсҳои дараҷаҳои гуногун қироат кардаанд

Ҷадвали №9

Кафедра

Байналмилалӣ

Ҷумҳуриявӣ

Донишгоҳӣ

1

2

3

4

5

1.

молия

4

4

3

Дар маҷмӯъ:

4

4

3

Нишондиҳандаҳои муҳими корҳои илмии донишҷӯёни

кафедраи молия дар соли 2014

Ҷадвали №10

Кафедра

Миқдори маърӯзаҳо дар конфронс

Миқдори корҳои дипломӣ

Миқдори корҳои курсӣ

Ҷой дар олимпиада

1.

молия

33

46

234

1

Дар маҷмӯъ:

33

46

234

1

 

Шумораи номзадон ва докторони илм дар кафедраи молия

Ҷадвали №13

Кафедра

Шумораи номзадҳои илм

Шумораи докторони илм

Шумораи узви вобастаи

АИ ҶТ

Шумораи узви пайвастаи

АИ ҶТ

 

 

занон

мардон

занон

мардон

занон

мардон

Занон

Мардон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

молия

-

3

1

1

-

-

-

-

Дар маҷмӯъ:

-

3

1

1

-

-

-

-

 

 Мудири кафедраи

 молия, н.и.и., дотсент                                                    Давлатшоев О.Ҳ.

<Design by KulobSOFT